گوشی جادویی سامسونگ!

به دنبال افشای اسناد یک ثبت اختراع جدید شرکت Samsung Display در خصوص یک گوشی هوشمند تاشو، یک طراح سرشناس اقدام به طراحی تصاویر سه بعدی از این گوشی جدید کرده که احتمالاً Samsung Galaxy Z Fold Note Edition نام خواهد گرفت. فرارو: اخیراً اطلاعات یک ثبت اختراع جدید از شرکت Samsung Display به بیرون […] مطلب گوشی جادویی سامسونگ! منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

گوشی جادویی سامسونگ!
گوشی جادویی سامسونگ!

به دنبال افشای اسناد یک ثبت اختراع جدید شرکت Samsung Display در خصوص یک گوشی هوشمند تاشو، یک طراح سرشناس اقدام به طراحی تصاویر سه بعدی از این گوشی جدید کرده که احتمالاً Samsung Galaxy Z Fold Note Edition نام خواهد گرفت. فرارو: اخیراً اطلاعات یک ثبت اختراع جدید از شرکت Samsung Display به بیرون […]

مطلب گوشی جادویی سامسونگ! منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.