کدام واکسن در ایران بیشتر تزریق شده است؟

آمار تفکیکی واکسن مصرفی کرونا در کشور تا ۲۶ مردادماه اعلام شد. رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار تفکیکی واکسن مصرفی کرونا در کشور از ابتدای برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید -۱۹ تا ۲۶ مرداد را اعلام کرد. سینوفارم نوبت اول: ۱۰۵۸۶۵۲۹ سینوفارم نوبت دوم: ۳۲۴۸۷۰۷ آسترازنکا نوبت اول: ۳۰۷۹۴۲۴ آسترازنکا […]

کدام واکسن در ایران بیشتر تزریق شده است؟
کدام واکسن در ایران بیشتر تزریق شده است؟

آمار تفکیکی واکسن مصرفی کرونا در کشور تا ۲۶ مردادماه اعلام شد.

کدام واکسن در ایران بیشتر تزریق شده است؟

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار تفکیکی واکسن مصرفی کرونا در کشور از ابتدای برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید -۱۹ تا ۲۶ مرداد را اعلام کرد.

سینوفارم نوبت اول: ۱۰۵۸۶۵۲۹

سینوفارم نوبت دوم: ۳۲۴۸۷۰۷

آسترازنکا نوبت اول: ۳۰۷۹۴۲۴

آسترازنکا نوبت دوم: ۸۶۱۴۸۰

 

برکت نوبت اول: ۱۵۹۶۲۸۷

برکت نوبت دوم: ۱۸۸۹۰۱

 

اسپوتنیک نوبت اول: ۴۴۴۹۳۵

اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۱۳۹۵

 

بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹

بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

 

منبع: ایسنا