پرداخت جرائم با تخفیف تا پایان دی ماه

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: بر اساس مصوبه مجلس، فرصت پرداخت جرائم با تخفیف تا پایان دی امسال است و بعد از این تاریخ دوباره جرائم دوبرابر می شود. باشگاه خبرنگاران جوان: سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص جرائم بیش از ۳ میلیون تومان رانندگان اظهار کرد:ما در یک دوره که مربوط به […] مطلب پرداخت جرائم با تخفیف تا پایان دی ماه منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

پرداخت جرائم با تخفیف تا پایان دی ماه
رئیس پلیس راهور ناجا: تردد به کدام شهرهای کشور ممنوع است؟

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: بر اساس مصوبه مجلس، فرصت پرداخت جرائم با تخفیف تا پایان دی امسال است و بعد از این تاریخ دوباره جرائم دوبرابر می شود. باشگاه خبرنگاران جوان: سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص جرائم بیش از ۳ میلیون تومان رانندگان اظهار کرد:ما در یک دوره که مربوط به […]

مطلب پرداخت جرائم با تخفیف تا پایان دی ماه منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.