پراید ۱۵۵ میلیون تومان شد

گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت پراید در بازار به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است.     منبع: انتخاب مطلب پراید ۱۵۵ میلیون تومان شد منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

پراید ۱۵۵ میلیون تومان شد
پراید ۱۵۵ میلیون تومان شد

گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت پراید در بازار به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است.     منبع: انتخاب

مطلب پراید ۱۵۵ میلیون تومان شد منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.