وزارت بهداشت: محدودیت‌های کرونایی از اول آبان برداشته می‌شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در صورت تایید بسته پیشنهادی معاونت بهداشت به ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت‌های کرونایی از اول آبان برداشته می‌شود. کمال حیدری افزود: در این بسته باتوجه به رده‌های شغلی و چگونگی رفتار در هر حوزه با جزییات آورده شده است. وی گفت: همچنین نظارت‌ها به صورت جدی بر قوانین […] مطلب وزارت بهداشت: محدودیت‌های کرونایی از اول آبان برداشته می‌شود منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

وزارت بهداشت: محدودیت‌های کرونایی از اول آبان برداشته می‌شود
وزارت بهداشت:

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در صورت تایید بسته پیشنهادی معاونت بهداشت به ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت‌های کرونایی از اول آبان برداشته می‌شود. کمال حیدری افزود: در این بسته باتوجه به رده‌های شغلی و چگونگی رفتار در هر حوزه با جزییات آورده شده است. وی گفت: همچنین نظارت‌ها به صورت جدی بر قوانین […]

مطلب وزارت بهداشت: محدودیت‌های کرونایی از اول آبان برداشته می‌شود منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.