هیات رئیسه کمیسیون طرح صیانت مشخص شدند

یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران از انتخاب اعضای هیات رئیسه این کمیسیون خبر داد. مجید نصیرایی گفت: اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران از فضای مجازی در اولین جلسه این کمیسیون مشخص شد. وی گفت: بر این اساس رضا تقی‌پور انوری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر […] مطلب هیات رئیسه کمیسیون طرح صیانت مشخص شدند منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

هیات رئیسه کمیسیون طرح صیانت مشخص شدند
هیات رئیسه کمیسیون طرح صیانت مشخص شدند

یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران از انتخاب اعضای هیات رئیسه این کمیسیون خبر داد. مجید نصیرایی گفت: اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران از فضای مجازی در اولین جلسه این کمیسیون مشخص شد. وی گفت: بر این اساس رضا تقی‌پور انوری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر […]

مطلب هیات رئیسه کمیسیون طرح صیانت مشخص شدند منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.