هجوم مسافران به جاده های شمال

سرپرست پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم جاده‌های مازندران خبر داد و گفت: محدودیت‌ های کرونایی همچنان در ورودی جاده‌ های مازندران اجرا می‌شود. سرهنگ هادی عبادی سرپرست پلیس راه مازندران گفت: ترافیک در محدوده سیاه‌بیشه و پل زنگوله جاده کندوان، محدوده پلور، زیارباغ و چلاو جاده هراز سنگین و با ایست و حرکت همراه […] مطلب هجوم مسافران به جاده های شمال منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

هجوم مسافران به جاده های شمال
هجوم مسافران به جاده های شمال

سرپرست پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم جاده‌های مازندران خبر داد و گفت: محدودیت‌ های کرونایی همچنان در ورودی جاده‌ های مازندران اجرا می‌شود. سرهنگ هادی عبادی سرپرست پلیس راه مازندران گفت: ترافیک در محدوده سیاه‌بیشه و پل زنگوله جاده کندوان، محدوده پلور، زیارباغ و چلاو جاده هراز سنگین و با ایست و حرکت همراه […]

مطلب هجوم مسافران به جاده های شمال منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.