نصب ویندوز ۱۱ روی گوشی‌های اندرویدی

ویندوز ۱۱ سرانجام به صورت رسمی عرضه شد و با این که در ابتدای راه، مشکلات و باگ‌های ریز و درشتی دارد، اما به صورت کلی به نظر می‌رسد با یک ارتقا و آپگرید خوب و مثبت در اکوسیستم ویندوز طرف هستیم. با دردسترس قرار گرفتن ویندوز ۱۱، طبیعی است که برخی از کاربران و […] مطلب نصب ویندوز ۱۱ روی گوشی‌های اندرویدی منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

نصب ویندوز ۱۱ روی گوشی‌های اندرویدی
نصب ویندوز 11 روی گوشی‌های اندرویدی

ویندوز ۱۱ سرانجام به صورت رسمی عرضه شد و با این که در ابتدای راه، مشکلات و باگ‌های ریز و درشتی دارد، اما به صورت کلی به نظر می‌رسد با یک ارتقا و آپگرید خوب و مثبت در اکوسیستم ویندوز طرف هستیم. با دردسترس قرار گرفتن ویندوز ۱۱، طبیعی است که برخی از کاربران و […]

مطلب نصب ویندوز ۱۱ روی گوشی‌های اندرویدی منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.