مهاجمان مسلح به پمپ بنزین در شرق تهران بازداشت شدند

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری ۲ شروری که در پمپ بنزین محلاتی با شهروندی درگیر و پس از شلیک تیر هوایی از محل متواری شده بودند، خبر داد. سرهنگ “پیام کاویانی” در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در اواخر تیر ماه خبری در خصوص شرارت ۲ تن از اراذل و اوباش […] مطلب مهاجمان مسلح به پمپ بنزین در شرق تهران بازداشت شدند منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

مهاجمان مسلح به پمپ بنزین در شرق تهران بازداشت شدند
مهاجمان مسلح به پمپ بنزین در شرق تهران بازداشت شدند

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری ۲ شروری که در پمپ بنزین محلاتی با شهروندی درگیر و پس از شلیک تیر هوایی از محل متواری شده بودند، خبر داد. سرهنگ “پیام کاویانی” در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در اواخر تیر ماه خبری در خصوص شرارت ۲ تن از اراذل و اوباش […]

مطلب مهاجمان مسلح به پمپ بنزین در شرق تهران بازداشت شدند منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.