مرگ تازه عروس تهرانی به خاطر رنگ مو

تازه عروس هنگام رنگ کردن مو در آرایشگاه غش کرد و در بیمارستان جان خود را از دست داد.   چند روز قبل یک تازه عروس ۳۲ ساله برای شرکت در مراسم عروسی خواهر شوهرش تصمیم گرفت رنگ موهایش را تغییر دهد به همین خاطر به یکی از آرایشگاه های شمال تهران رفت. دوستانش خیلی […] مطلب مرگ تازه عروس تهرانی به خاطر رنگ مو منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

مرگ تازه عروس تهرانی به خاطر رنگ مو
مرگ تازه عروس تهرانی به خاطر رنگ مو

تازه عروس هنگام رنگ کردن مو در آرایشگاه غش کرد و در بیمارستان جان خود را از دست داد.   چند روز قبل یک تازه عروس ۳۲ ساله برای شرکت در مراسم عروسی خواهر شوهرش تصمیم گرفت رنگ موهایش را تغییر دهد به همین خاطر به یکی از آرایشگاه های شمال تهران رفت. دوستانش خیلی […]

مطلب مرگ تازه عروس تهرانی به خاطر رنگ مو منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.