مدال برنز جهانی برای هادی چوپان

هادی چوپان در مسابقات قهرمانی پرورش اندام مستر المپیا استرالیا عنوان سوم و جایزه مردمی را به خود اختصاص داد. مسابقات قهرمانی پرورش اندام مستر المپیا در حالی برگزار شد که هادی چوپان پرورش اندام کار کشورمان توانست عنوان سوم را از آن خود کند و به جایزه ۱۰۰ هزار دلاری برسد. چوپان که به […] مطلب مدال برنز جهانی برای هادی چوپان منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

مدال برنز جهانی برای هادی چوپان
مدال برنز جهانی برای هادی چوپان

هادی چوپان در مسابقات قهرمانی پرورش اندام مستر المپیا استرالیا عنوان سوم و جایزه مردمی را به خود اختصاص داد. مسابقات قهرمانی پرورش اندام مستر المپیا در حالی برگزار شد که هادی چوپان پرورش اندام کار کشورمان توانست عنوان سوم را از آن خود کند و به جایزه ۱۰۰ هزار دلاری برسد. چوپان که به […]

مطلب مدال برنز جهانی برای هادی چوپان منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.