لایو ریحانه پارسا و محسن افشانی/ ریحانه سکوتش را شکست

  ریحانه پارسا و محسن افشانی در لایو اینستاگرامی در خصوص حواشی اخیر صحبت کردند. ریحانه پارسا که اخیراً در ترکیه زندگی می کند، شب گذشته در لایوی اینستاگرامی که نزدیک به ۱۸ هزار نفر بازدید کننده داشت به همراه محسن افشانی در خصوص حواشی اخیر ریحانه پارسا در ترکیه صحبت کردند. این دو بازیگر […] مطلب لایو ریحانه پارسا و محسن افشانی/ ریحانه سکوتش را شکست منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

لایو ریحانه پارسا و محسن افشانی/ ریحانه سکوتش را شکست
لایو ریحانه پارسا و محسن افشانی/ ریحانه سکوتش را شکست|خبر فوری

 

لایو ریحانه پارسا و محسن افشانی/ ریحانه سکوتش را شکست|خبر فوریریحانه پارسا و محسن افشانی در لایو اینستاگرامی در خصوص حواشی اخیر صحبت کردند.

ریحانه پارسا که اخیراً در ترکیه زندگی می کند، شب گذشته در لایوی اینستاگرامی که نزدیک به ۱۸ هزار نفر بازدید کننده داشت به همراه محسن افشانی در خصوص حواشی اخیر ریحانه پارسا در ترکیه صحبت کردند.

این دو بازیگر جوان به طرفداران خود قول دادند که هر زمان که دنبال کنندگان صفحات آن ها به یک میلیون نفر برسد مجدد لایو گذاشته و در خصوص حواشی اخیر صحبت کنند و پرده از یک سری مسائل بردارند.

لایو ریحانه پارسا و محسن افشانی/ ریحانه سکوتش را شکست|خبر فوری
ریحانه پارسا در ادامه توضیح داد که او نه از کشور مهاجرت کرده است و نه ممنوع التصویر است، بلکه در حال حاضر در حال ضبط فیلمی در ترکیه است.

ریحانه پارسا اظهار داشت که ظاهر و نوع پوشش روسری او در حال حاضر به علت گریمی است که او روی سر خود دارد.

در آخر این لایو، این دو بازیگر به کاربران مژده جایزه برای مسابقاتی که در آینده قرار است در صفحه اینستاگرام خود بگذارند دادند.

محسن افشانی در این لایو از ریحانه پارسا خواست تا بیشتر مواظب مادرش باشد

 

مطلب لایو ریحانه پارسا و محسن افشانی/ ریحانه سکوتش را شکست منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.