عزت الله مهرآوران هنوز هوشیاری‌اش را به‌دست نیاورده است

پسر عزت‌الله مهرآوران از حال بد این بازیگر نسبت به دو روز قبل خبر داد. هژیر مهرآوران روز جمعه – ۱۶ مهر ماه – درباره آخرین وضعیت جسمی پدرش توضیح داد: شرایط پدرم تغییری نکرده و همانند دیروز است؛ فشار و تنفس ایشان بهم ریخته است. او افزود: پدرم هنوز هوشیاری خود را به‌دست نیاورده است و […] مطلب عزت الله مهرآوران هنوز هوشیاری‌اش را به‌دست نیاورده است منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

عزت الله مهرآوران هنوز هوشیاری‌اش را به‌دست نیاورده است
عزت الله مهرآوران هنوز هوشیاری‌اش را به‌دست نیاورده است

پسر عزت‌الله مهرآوران از حال بد این بازیگر نسبت به دو روز قبل خبر داد. هژیر مهرآوران روز جمعه – ۱۶ مهر ماه – درباره آخرین وضعیت جسمی پدرش توضیح داد: شرایط پدرم تغییری نکرده و همانند دیروز است؛ فشار و تنفس ایشان بهم ریخته است. او افزود: پدرم هنوز هوشیاری خود را به‌دست نیاورده است و […]

مطلب عزت الله مهرآوران هنوز هوشیاری‌اش را به‌دست نیاورده است منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.