طالبان جذابیت و خوشبویی را برای زنان ممنوع کرد

یکی از اعضای گروه طالبان گفت: رنگ لباس زن‌ ها نباید جذاب باشد و خوش‌بو از خانه بیرون نروند. یکی از اعضای گروه طالبان در گفت‌وگویی با تلویزیون طلوع در مورد شرایط طالبان برای پوشش زن‌ها گفت که کفش پاشنه بلند را خارجی‌ها برای تحریک جوانان ساخته‌اند و صدای آن توجه جوانان را جلب می‌کند. […] مطلب طالبان جذابیت و خوشبویی را برای زنان ممنوع کرد منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

طالبان جذابیت و خوشبویی را برای زنان ممنوع کرد
طالبان جذابیت و خوشبویی را برای زنان ممنوع کرد

یکی از اعضای گروه طالبان گفت: رنگ لباس زن‌ ها نباید جذاب باشد و خوش‌بو از خانه بیرون نروند.

طالبان جذابیت و خوشبویی را برای زنان ممنوع کرد

یکی از اعضای گروه طالبان در گفت‌وگویی با تلویزیون طلوع در مورد شرایط طالبان برای پوشش زن‌ها گفت که کفش پاشنه بلند را خارجی‌ها برای تحریک جوانان ساخته‌اند و صدای آن توجه جوانان را جلب می‌کند.

او گفت رنگ لباس زن‌ها نباید جذاب باشد و خوش‌بو از خانه بیرون نروند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

مطلب طالبان جذابیت و خوشبویی را برای زنان ممنوع کرد منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.