رسول قلی‌اف: ایران شوخی بردار نیست/ ما بخشی از امپراطوری ایران بودیم!

رئیس پیشین پارلمان جمهوری آذربایجان گفت: می‌گویند ستارخان به دنبال جدایی آذربایجان از ایران بوده، کمتر دروغ بگویید اصلا از این خبرها نبوده. تاریخدانان ما گرفتار بازی های سیاسی شده‌اند. رسول قلی اف می گوید: روس‌ها به ایران یورش آوردند و اینجا (باکو) را اشغال کردند. یعنی خاک امپراتوری ایران، حکومت فارس نیست! کمی به […] مطلب رسول قلی‌اف: ایران شوخی بردار نیست/ ما بخشی از امپراطوری ایران بودیم! منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

رسول قلی‌اف: ایران شوخی بردار نیست/ ما بخشی از امپراطوری ایران بودیم!
رسول قلی‌اف: ایران شوخی بردار نیست/ ما بخشی از امپراطوری ایران بودیم!

رئیس پیشین پارلمان جمهوری آذربایجان گفت: می‌گویند ستارخان به دنبال جدایی آذربایجان از ایران بوده، کمتر دروغ بگویید اصلا از این خبرها نبوده. تاریخدانان ما گرفتار بازی های سیاسی شده‌اند. رسول قلی اف می گوید: روس‌ها به ایران یورش آوردند و اینجا (باکو) را اشغال کردند. یعنی خاک امپراتوری ایران، حکومت فارس نیست! کمی به […]

مطلب رسول قلی‌اف: ایران شوخی بردار نیست/ ما بخشی از امپراطوری ایران بودیم! منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.