دختران وزنه‌بردار ایران سوم جهان شدند

دختران نوجوان تیم وزنه‌برداری کشورمان در اولین تجربه حضور در رقابت‌های جهانی، با کسب دو مدال نقره و دو برنز و مجموع ۳۹۳ امتیاز، در رده سوم جهان قرار گرفتند. در رقابت های دختران نوجوان وزنه برداری قهرمانی جهان که از ۱۲ تا ۲۰ مهرماه در شهر جده عربستان برگزار شد، تیم ایران اولین حضور […] مطلب دختران وزنه‌بردار ایران سوم جهان شدند منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

دختران وزنه‌بردار ایران سوم جهان شدند
دختران وزنه‌بردار ایران سوم جهان شدند

دختران نوجوان تیم وزنه‌برداری کشورمان در اولین تجربه حضور در رقابت‌های جهانی، با کسب دو مدال نقره و دو برنز و مجموع ۳۹۳ امتیاز، در رده سوم جهان قرار گرفتند. در رقابت های دختران نوجوان وزنه برداری قهرمانی جهان که از ۱۲ تا ۲۰ مهرماه در شهر جده عربستان برگزار شد، تیم ایران اولین حضور […]

مطلب دختران وزنه‌بردار ایران سوم جهان شدند منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.