حمله با چاقو به پرستار بیمارستان شهدای تجریش

‏فردی روز گذشته داخل بیمارستان شهدای تجریش به یکی از پرستاران حمله می‌کند و پرستار را با ضربات چاقو مورد ضرب وجرح قرار می‌دهد! علیرضا وهاب‌زاده، خبرنگار حوزه سلامت در توئیتی نوشت: ‏فردی امروز داخل بیمارستان شهدای تجریش به یکی از پرستاران حمله می‌کند و پرستار را با ضربات چاقو مورد ضرب وجرح قرار می‌دهد! […] مطلب حمله با چاقو به پرستار بیمارستان شهدای تجریش منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

حمله با چاقو به پرستار بیمارستان شهدای تجریش
حمله با چاقو به پرستار بیمارستان شهدای تجریش

‏فردی روز گذشته داخل بیمارستان شهدای تجریش به یکی از پرستاران حمله می‌کند و پرستار را با ضربات چاقو مورد ضرب وجرح قرار می‌دهد! علیرضا وهاب‌زاده، خبرنگار حوزه سلامت در توئیتی نوشت: ‏فردی امروز داخل بیمارستان شهدای تجریش به یکی از پرستاران حمله می‌کند و پرستار را با ضربات چاقو مورد ضرب وجرح قرار می‌دهد! […]

مطلب حمله با چاقو به پرستار بیمارستان شهدای تجریش منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.