حاشیه های خبر ازدواج مجدد نفیسه روشن + تصاویر

نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون در بازگشت از سفر اربعین، با انتشار عکسی در اینستاگرام از ازدواج مجددش خبر داد. نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون که اخیرا از سفر اربعین بازگشته با انتشار پست و استوری در صفحه اینستاگرامش نوشت: چه خوبه بی پروا عاشق شدن! اونم عاشق یه ادم حسابی شدن   […] مطلب حاشیه های خبر ازدواج مجدد نفیسه روشن + تصاویر منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

حاشیه های خبر ازدواج مجدد نفیسه روشن + تصاویر
حاشیه های خبر ازدواج مجدد نفیسه روشن + تصاویر

نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون در بازگشت از سفر اربعین، با انتشار عکسی در اینستاگرام از ازدواج مجددش خبر داد. نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون که اخیرا از سفر اربعین بازگشته با انتشار پست و استوری در صفحه اینستاگرامش نوشت: چه خوبه بی پروا عاشق شدن! اونم عاشق یه ادم حسابی شدن   […]

مطلب حاشیه های خبر ازدواج مجدد نفیسه روشن + تصاویر منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.