جریمه ورود به شهر نارنجی یک میلیون تومان شد

رئیس پلیس راهور گفت: اکنون بنابر آخرین مصوبه تردد پلاکهای غیربومی به شهرهای نارنجی نیز همانند شهرهای قرمز مشمول یک‌میلیون تومان جریمه و این جریمه‌ها اعمال می‌‌شود. سردار سیدکمال هادیانفر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه “اجرای بسیاری از موضوعات پلیس راهور را موکول به هفته نیروی انتظامی نکردیم”، اظهار کرد: هم سال گذشته و […] مطلب جریمه ورود به شهر نارنجی یک میلیون تومان شد منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

جریمه ورود به شهر نارنجی یک میلیون تومان شد
جریمه ورود به شهر نارنجی یک میلیون تومان شد

رئیس پلیس راهور گفت: اکنون بنابر آخرین مصوبه تردد پلاکهای غیربومی به شهرهای نارنجی نیز همانند شهرهای قرمز مشمول یک‌میلیون تومان جریمه و این جریمه‌ها اعمال می‌‌شود. سردار سیدکمال هادیانفر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه “اجرای بسیاری از موضوعات پلیس راهور را موکول به هفته نیروی انتظامی نکردیم”، اظهار کرد: هم سال گذشته و […]

مطلب جریمه ورود به شهر نارنجی یک میلیون تومان شد منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.