توقف تولید واکسن کرونای رازی

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به تولید بیش از ۲ میلیون دُز از واکسن کرونای رازی گفت: این واکسن هنوز مجوز مصرف اضطراری را دریافت نکرده به همین دلیل فعلاً روند تولید آن متوقف شده است. خبرگزاری فارس: علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در برنامه […] مطلب توقف تولید واکسن کرونای رازی منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

توقف تولید واکسن کرونای رازی
توقف تولید واکسن کرونای رازی

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به تولید بیش از ۲ میلیون دُز از واکسن کرونای رازی گفت: این واکسن هنوز مجوز مصرف اضطراری را دریافت نکرده به همین دلیل فعلاً روند تولید آن متوقف شده است. خبرگزاری فارس: علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در برنامه […]

مطلب توقف تولید واکسن کرونای رازی منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.