بیت کوین مثل سیگار، بی ارزش است اما پرطرفدار!

مدیرعامل بانک جی پی مورگان گفت: مشتریان بانک ما افراد بالغ هستند و وقتی بخواهند با پولشان بیت کوین بخرند نمی توانیم جلویشان را بگیریم اما وظیفه ما این است که تا جای ممکن نسبت به مخاطرات چنین کاری به آن ها هشدار دهیم. به گزارش سی ان بی سی، جیمی دیمون در جریان سخنرانی […] مطلب بیت کوین مثل سیگار، بی ارزش است اما پرطرفدار! منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

بیت کوین مثل سیگار، بی ارزش است اما پرطرفدار!
بیت کوین مثل سیگار، بی ارزش است اما پرطرفدار!

مدیرعامل بانک جی پی مورگان گفت: مشتریان بانک ما افراد بالغ هستند و وقتی بخواهند با پولشان بیت کوین بخرند نمی توانیم جلویشان را بگیریم اما وظیفه ما این است که تا جای ممکن نسبت به مخاطرات چنین کاری به آن ها هشدار دهیم. به گزارش سی ان بی سی، جیمی دیمون در جریان سخنرانی […]

مطلب بیت کوین مثل سیگار، بی ارزش است اما پرطرفدار! منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.