بخشودگی اضافه خدمت سربازان به مناسبت هفته ناجا

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کسانی که سرباز هستند و اضافه خدمت پشت دفترچه‌ای دارند، برای آن‌ها دو سوم میزان غیبت، بخشودگی در نظر گرفته شده است. سردار تقی مهری درباره تغییر و تحولاتی که در بحث سربازان کشور صورت گرفته گفت: یاد و خاطره تمامی سربازان را گرامی می‌داریم. در دوران مقدس بیش […] مطلب بخشودگی اضافه خدمت سربازان به مناسبت هفته ناجا منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

بخشودگی اضافه خدمت سربازان به مناسبت هفته ناجا
بخشودگی اضافه خدمت سربازان به مناسبت هفته ناجا

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کسانی که سرباز هستند و اضافه خدمت پشت دفترچه‌ای دارند، برای آن‌ها دو سوم میزان غیبت، بخشودگی در نظر گرفته شده است. سردار تقی مهری درباره تغییر و تحولاتی که در بحث سربازان کشور صورت گرفته گفت: یاد و خاطره تمامی سربازان را گرامی می‌داریم. در دوران مقدس بیش […]

مطلب بخشودگی اضافه خدمت سربازان به مناسبت هفته ناجا منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.