با قدبلندترین زن دنیا آشنا شوید

نام خانم Rumeysa Gelgi اهل ترکیه ۲۱۵.۱۶ سانتی متر قد، به عنوان بلندقدترین زن دنیا در گینس ثبت شد. خانم ۲۴ ساله که قامت او به دلیل ابتلا به سندرم weaver است، رسما نامش به عنوان قدبلندترین زن زنده دنیا در کتاب رکوردداران عالم به ثبت رسید.   منبع: عصر ایران مطلب با قدبلندترین زن دنیا آشنا شوید منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

با قدبلندترین زن دنیا آشنا شوید
با قدبلندترین زن دنیا آشنا شوید

نام خانم Rumeysa Gelgi اهل ترکیه ۲۱۵.۱۶ سانتی متر قد، به عنوان بلندقدترین زن دنیا در گینس ثبت شد. خانم ۲۴ ساله که قامت او به دلیل ابتلا به سندرم weaver است، رسما نامش به عنوان قدبلندترین زن زنده دنیا در کتاب رکوردداران عالم به ثبت رسید.   منبع: عصر ایران

مطلب با قدبلندترین زن دنیا آشنا شوید منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.