با زائرینی که کرونا را مسخره کردند، برخورد کنید

  دغدغه نبود واکسن در حال تبدیل شدن به دغدغه مقاومت مردم در برابر دریافت واکسن است. روزنامه آفتاب یزد – یگانه شوق الشعرا: دغدغه نبود واکسن در حال تبدیل شدن به دغدغه مقاومت مردم در برابر دریافت واکسن است. به این صورت که این روز‌ها با ورود محموله‌های گوناگون واکسن‌ها به کشور کمبود واکسن […] مطلب با زائرینی که کرونا را مسخره کردند، برخورد کنید منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

با زائرینی که کرونا را مسخره کردند، برخورد کنید
با زائرینی که کرونا را مسخره کردند، برخورد کنید

  دغدغه نبود واکسن در حال تبدیل شدن به دغدغه مقاومت مردم در برابر دریافت واکسن است. روزنامه آفتاب یزد – یگانه شوق الشعرا: دغدغه نبود واکسن در حال تبدیل شدن به دغدغه مقاومت مردم در برابر دریافت واکسن است. به این صورت که این روز‌ها با ورود محموله‌های گوناگون واکسن‌ها به کشور کمبود واکسن […]

مطلب با زائرینی که کرونا را مسخره کردند، برخورد کنید منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.