آسیب ۶۰ درصدی زلزله امروز چلگرد به واحدهای مسکونی

مدیر بحران استان چهارمحال بختیاری گفت: زلزله به ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی آسیب وارد کرده است. خسرو کیانی در گفتگو با خبر فوری اظهار داشت: زلزله ۵/۷ ریشتری در ساعت ۶:۰۹ دقیقه صبح امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد. وی افزود: در حال حاضر آماری از فوت شدگان این زلزله گزارش نشده است. […] مطلب آسیب ۶۰ درصدی زلزله امروز چلگرد به واحدهای مسکونی منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

آسیب ۶۰ درصدی زلزله امروز چلگرد به واحدهای مسکونی
آسیب 60 درصدی زلزله امروز چلگرد به واحدهای مسکونی

مدیر بحران استان چهارمحال بختیاری گفت: زلزله به ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی آسیب وارد کرده است. خسرو کیانی در گفتگو با خبر فوری اظهار داشت: زلزله ۵/۷ ریشتری در ساعت ۶:۰۹ دقیقه صبح امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد. وی افزود: در حال حاضر آماری از فوت شدگان این زلزله گزارش نشده است. […]

مطلب آسیب ۶۰ درصدی زلزله امروز چلگرد به واحدهای مسکونی منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.