آخرین خبرها از یارانه نقدی جدید

اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بودجه ۱۴۰۱ و همچنین یارانه ها، به نوعی خبر از نگرشی جدی در پرداخت یارانه و همچنین هدفمندسازی آن می دهد. مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه‌های نقدی آمده، حکایت از احتیاط سیاست‌گذار به دلیل خطاهای آزمون‌ وسع وزارت رفاه و تمایل به […] مطلب آخرین خبرها از یارانه نقدی جدید منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

آخرین خبرها از یارانه نقدی جدید
آخرین خبرها از یارانه نقدی جدید

اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بودجه ۱۴۰۱ و همچنین یارانه ها، به نوعی خبر از نگرشی جدی در پرداخت یارانه و همچنین هدفمندسازی آن می دهد. مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه‌های نقدی آمده، حکایت از احتیاط سیاست‌گذار به دلیل خطاهای آزمون‌ وسع وزارت رفاه و تمایل به […]

مطلب آخرین خبرها از یارانه نقدی جدید منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.