آخرین خبرها از اختلال و قطعی اینستاگرام، واتساپ و فیس بوک (به روز می شود)

بر اساس گزارش های دریافتی اینستاگرام ، فیس بوک و واتساپ در بیشتر نقاط دنیا قطع شده است.   به گزارش پایگاه خبری رسا نشر – ساعتی قبل شبکه های اجتماعی پر طرفدار اینستاگرام، فیس بوک و واتساپ در ایران و بسیاری از نقاط دنیا با اختلال و سپس قطعی کامل مواجه شده است. این […] مطلب آخرین خبرها از اختلال و قطعی اینستاگرام، واتساپ و فیس بوک (به روز می شود) منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

آخرین خبرها از اختلال و قطعی اینستاگرام، واتساپ و فیس بوک (به روز می شود)
اختلال در اینستاگرام

بر اساس گزارش های دریافتی اینستاگرام ، فیس بوک و واتساپ در بیشتر نقاط دنیا قطع شده است.   به گزارش پایگاه خبری رسا نشر – ساعتی قبل شبکه های اجتماعی پر طرفدار اینستاگرام، فیس بوک و واتساپ در ایران و بسیاری از نقاط دنیا با اختلال و سپس قطعی کامل مواجه شده است. این […]

مطلب آخرین خبرها از اختلال و قطعی اینستاگرام، واتساپ و فیس بوک (به روز می شود) منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.